Materials

Com identificar un atac de pànic o crisi d'ansietat.

En aquest document es presenta una breu explicació sobre quins són els símptomes que es donen en un atac de pànic (fisiològics, motors i cognitius) i què podem fer davant una crisi d'ansietat. També es dóna resposta algunes de les preguntes més freqüents.

 

Pautes per acompanyar a persones amb agorafòbia.

Orientat a totes aquelles persones que conviuen amb algú que pateix agorafòbia. Els pot ser útil saber com poden ajudar a superar aquest problema fet d'acompanyant en el seu procés de tractament.

 

Higiene del son:

 

Hem de saber uns aspectes bàsics:


La nostra activitat cerebral canvia des del moment en què comencem a adormir-nos fins tornar-nos a despertar. Podem diferenciar les següents fases:


Fase REM: el cervell està molt actiu i el nostre cos està completament immòbil. Es produeix un moviment molt ràpid dels globus oculars per sota la parpella. Aquesta és la fase en la que somiem.


Fase 1: un estat de somnolència que dura uns minuts. És la transició entre la vigília i el son. Es poden donar al·locucions tant en l’entrada com en la sortida del son. És un 5% del total del son.


Fase 2 (son lleuger): el ritme cardíac i respiratori disminueixen. Es donen períodes de calma i d’altres de molta activitat. En aquesta fase és més difícil de despertar-nos que en l’anterior. És un 50% del temps de son.


Fase 3: transició al son profund, dura tan sols uns 2 o 3 minuts.


Fase 4 (son profund): el ritme respiratori és molt més lent i les ones cerebrals també. No solen produir-se somnis, dura uns 20 minuts i és quan costa més de despertar-nos.
Per tal de poder tenir un son reparador, cal poder passar per totes aquestes fases,  especialment la del son profund.

 

Més informació sobre com millorar la qualitat del son.

 


 

 

INVESTIGACIÓ:

 

-  de Gracia, M; Marcó, M; Ruíz, J; Garabieta, F.(2001) Aspectos psicológicos de la fibromialgia. Análisis y Modificación de Conducta, 27 (116), 959-980.

 

- de Gracia, M; Marcó, M; Ruíz, J. Protocolo de evaluación psicológica de la fibromialgia. En Guía diagnóstica y Terapéutica de la Fibromialgia. Servei Català de la Salut. Departament de Sanitat i Seguretat Social.pp. 37-39 (2002).

 

- de Gracia, M; Marcó, M; Ruíz, J; Garabieta, F. (2001) Evaluación de los efectos psicológicos de la fibromialgia. Comunicación presentada en el II Congreso virtual de Psiquiatría "Interpsiquis 2001"