Ôptim psicòlegs - Jordi Ruiz.

 


CURRICULUM

Jordi Ruiz

 

- Llicenciat en Psicologia. Universitat de Girona (1991-1996).

- Cursos de Doctorat (1997-1999).

- Curs d’especialització en disfuncions sexuals en l’home i la dona (2000-2001).

- Màster en Psicologia Clínica i de la Salut (2000-2005).

- Capacitació en psicologia de les emergències - COPC (2008-2009).

- Especialista en Psicoteràpia - EFPA/COP (2011).

- Col.legiat nº 9440 del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya des de 1997.

- Membre de la Comissió de Teràpia Cognitivo-Conductual del COPC Girona (1997-2020).

- Coordinador del GIPCE - Grup de Treball en Intervenció Psicològica en Crisis  Emergències del COPC Girona des de 2015.      

- Tutor del Màster sanitari de pràctica clínica de la AEPCCC.

- President de la Delegació de Girona del COPC (2005-2011).

- Director del curs de postgrau en intervenció psicològica en crisis i emergències. Fundació Universitat de Girona (2013-2015).

- Director del Màster en intervenció psicològica en crisis i emergències. Fundació Universitat de Girona (2016-2020).

- Tutor de l'AIS (Aula integral de suport) en el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya des de 2020.   

- Docència, xerrades, conferències i participació en programes de ràdio i televisió.

- Coautor del llibre "Quan teníem por. Més d'una dècada de tractament en grup de l'Agorafòbia." (2013).

- Publicacions en premsa i revistes científiques de psicologia.

 

INVESTIGACIÓ:

-  de Gracia, M; Marcó, M; Ruíz, J; Garabieta, F.(2001) Aspectos psicológicos de la fibromialgia. Análisis y Modificación de Conducta, 27 (116), 959-980.

- de Gracia, M; Marcó, M; Ruíz, J. Protocolo de evaluación psicológica de la fibromialgia. En Guía diagnóstica y Terapéutica de la Fibromialgia. Servei Català de la Salut. Departament de Sanitat i Seguretat Social.pp. 37-39 (2002).

- de Gracia, M; Marcó, M; Ruíz, J; Garabieta, F. (2001) Evaluación de los efectos psicológicos de la fibromialgia. Comunicación presentada en el II Congreso virtual de Psiquiatría "Interpsiquis 2001"