Personalitat

Què és?

Pot definir-se com aquell conjunt de característiques més o menys consistents i duradores en el temps que distingeix a un subjecte d’un altre i que el porten a relacionar-se amb l’entorn d’una manera determinada.

Què és un trastorn de la personalitat?

Són formes duradores, inadaptades i inflexibles de relacionar-se amb l’entorn que limiten la forma com un individu fa front a les situacions que li produeixen estrès. En definitiva la forma en què aquesta persona es relaciona amb el seu entorn li sol portar molts problemes.


Tendim a afrontar les situacions estressants amb un estil individual i característic però repetitiu. Per exemple, algunes persones quan es troben davant d’un problema responen buscant l’ajuda dels altres. Altres, pensen que sempre poden resoldre les situacions per sí mateixes. Algunes persones minimitzen els problemes però d’altres els exageren.  Tot i que les persones normalment responem de la mateixa manera davant d’una situació difícil,  intentem un altre camí si la resposta que hem utilitzat no soluciona el problema.

 

Les persones amb trastorns de la personalitat són tant rígides que els costa adaptar-se a la realitat i reaccionen sempre de la mateixa manera davant els problemes de la vida encara que no sigui la més adequada. Els patrons de comportament més o menys estables es tornen inflexibles i fixes provocant patiment a la persona i als seus familiars.

Caracteristiques:

1.-  Aquesta personalitat apareix, normalment, durant el final de  la infància o l’inici de l’adolescència. Per això, moltes vegades la família ja l’ha anat observat des de la infància.

2.- La persona manté el mateix estil de comportament en tots els àmbits de la vida:  familiar, laboral o social.

3.- Podríem dir que són persones molt  inflexibles, molt rígides en la seva manera de pensar i comportar-se i no són capaces d’adaptar-se a les diverses situacions.

4.- Aquesta manera de ser es pot mantenir durant tota la vida  però freqüentment es manifesta menys en la vellesa.

5.- Habitualment fan patir el subjecte i les persones que l’envolten.

 

Tipus

Segons el Manual de Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-IV TR), es poden diferenciar els següents tipus de Trastorns de la Personalitat:

 

Límit:

- Tenen una imatge inestable de si mateix i dels altres. Poden passar de la idealització al refús, la desconfiança, etc., sense cap motiu aparent.

- Manifesten reaccions emocionals intenses i inestables.

 

Histriònic:

- Excessiva emocionabilitat.

- Tendència a cridar l'atenció i a buscar constantment el recolzament, l'aprovació i els elogis per part dels altres. Encara que això sovint és contraproduent per ell o per la gent del seu entorn.

 

Dependència:

- Molt dependents dels altres.

- L'autoestima és baixa o condicionada a l'aprovació de les persones de les quals són dependents.

- No es senten capaços de dirigir la seva propia vida ni de tenir iniciatives i de prendre decisions. Carreguen aquesta responsabilitat a les persones del seu entorn i quan les coses no surten com voldrien, culpabilitzen a l'altre i s'enfaden amb ell.

 

Antisocial:

- Desprecien i violen els drets dels altres, sense sentir-se malament pels altres.

- Dificultat per adaptar-se a les normes socials i respectar les lleis.

- Impulsivitat: els costa tenir en compte les conseqüències de la seva conducta a llarg plaç.

 

Narcisista:

- Autoimatge grandiosa.

- Necessitat d'admiració.

- Arrogància, supèrbia i falta d'empatia.

 

Evitació:

- Hipersensibilitat a l'avaluació negativa: es senten molt ansiosos i eviten les situacions socials en les que temen ser avaluats negativament.

- Sentiments d'inferioritat.

 

Obsessiu-compulsiu:

- Rígids, perfeccionistes i autoexigents i també amb els altres.

- Quan les seves expectatives perfeccionistes no es compleixen, reaccionen amb ira, baixa autoestima o ansietat.

 

Esquizoide:

- Absència de relacions socials i tampoc tenen cap desig de tenir-les.

 

Esquizotípic:

- Aïllament social.

- Emocions restringides o inadequades.

- Comportaments estranys.

 

Paranoide:

- Excessiva desconfiança.

- Interpreten el comportament dels altres com a malintencionat, encara que no tinguin bases que ho demostrin.

 

 

 

 

informació sobre TLP