Avaluació i tractament psicològic d’infants i adolescents

Àrea escolar

Les problemàtiques relacionades amb el fracàs escolar tenen a veure amb els problemes d’aprenentatge que cada nen pot tenir i que tenen causes diverses: personalitat, entorn familiar, conflictes viscuts...


Àmbits d'actuació:


·  Reeducacions
En aquells casos en que el nen presenta un baix rendiment acadèmic.  Consisteix en una sèrie de sessions psicopedagògiques i terapèutiques orientades a resoldre el problema concret (motivació, atenció, concentració, memòria...) que dificulta el seu òptim desenvolupament.
 
·  Tècniques d’estudi
Pretenen ajudar el nen a adquirir els hàbits i les tècniques adequades per a tenir èxit en els seus estudis. Es tracta d’aprendre a aprendre. En aquest sentit és important: planificar el temps d’estudi, relacionar continguts, fer esquemes, resums i subratllar correctament.


·  Diagnòstic de les dificultats d’aprenentatge
Quan s’observen dificultats en el procés d’aprenentatge del nen, caldrà fer una valoració diagnòstica acurada que ens permeti identificar quins són els aspectes que estan interferint en aquest procés.  


·  Orientació escolar
Servei que, mitjançant entrevistes i la passació de proves psicotècniques, ens permet fer una valoració de diferents aspectes de l’alumne per tal de facilitar el seu desenvolupament dins del procés d’aprenentatge. Així, realitzem estudis de perfil, bé parcial o bé global, dels següents aspectes:
- Estudis de personalitat.
- Valoració aptitudinal - Orientació acadèmica i/o professional.

 

Formació:

 

·  Xerrades dirigides a pares i mestres
- Com establir límits, fomentar una bona autoestima, gelos, fracàs escolar: Causes i maneres d’afrontar-ho, motivació, habilitats socials. Importància de l’entorn, comunicació entre pares i fills, les drogues: prevenir i afrontar la problemàtica, sexualitat: com informar als nens, sortides educatives i professionals.

 

·  Tallers per a alumnes de Secundària i batxillerat
Problemes de comunicació a casa, drogues: jo controlo, autoestima, sexualitat, fomentar la motivació, intel.ligència emocional, tècniques d’estudi: pautes.  

 

+ informació