Formació

Conferències / Tallers monogràfics.

Dates a concretar.

 

- Com donar les males notícies.

- Coneixement d’un mateix

- Habilitats socials i de comunicació

- Millora de l’autoestima

- Control de l’estress

- Control de l’angoixa


Cursos dirigits a mestres i personal docent.

Dates a concretar.


- Orientació i acció tutorial.

- Potenciar l’autoestima

- Motivar per aprendre

- Tècniques d’estudi

- Assertivitat a l’escola

- Mediació de conflictes

- Adquisició d’hàbits

- Fomentar valors

- Dinàmiques de grup.